ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Počátkem tohoto školního roku škola získala ke svému rozpočtu i nemalou částku peněz účelově vázanou na realizaci projektu

k podpoře etické výchovy na naší škole(zveřejnili jsme 8. ledna na našem webu). Všechny cíle tohoto projektu se k závěru roku podařilo splnit.  Byly vypracovány a ověřeny 4x dvouhodinové bloky s obsahem témat etické výchovy pro 2. stupeň, vytvořeno 10 pracovních listů pro 1. stupeň a ověřeno ve výuce, žáci 9. ročníku navštívili Parlament ČR, prakticky si rozšířili výuku dějepisu i výchovy k občanství. Formou pracovních listů se zamýšleli nad prací zákonodárců a prohlédli si i hrobku českých králů. Celý pedagogický sbor se vzdělával na půdě školy v akreditovaných programech na téma emocí, respektující  přístup v  komunikaci, odměny, tresty. Díky financím jsou také učitelé obohaceni o spoustu zajímavých praktických zkušeností a nápadů do vyučovacích hodin.

Mgr. Stanislava Vojtíšková

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol