ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Dne 5. 2. 2008 proběhla na ZŠ Podharť oslava masopustu a ukončila radostný vánoční a povánoční čas. Popeleční středou 6. 2. 2008 jsme vstoupili do období půstu, které nám naopak dává možnost zklidnění a zamyšlení se nad naším životem, nad jeho cenou a také smyslem.

Za tím účelem se žáci ZŠ Podharť v rámci Malých grantů připojili k celorepublikovému projektu Misijního díla ČR "Děti pomáhají dětem" a své úsilí věnují získání finančních prostředků na pomoc chudým a válkou zmítaným oblastem Afriky.

Z nabízených možností si vybrali tři činnosti:

1. sběr použitých poštovních známek,

2. sběr funkčních, ale již nepotřebných dioptrických brýlí,

3. malování a prodej pohlednic s velikonoční tématikou.

Známky odstřižené z pohledů a obálek, nejlépe i s razítkem, mohou žáci i veřejnost nosit do konce května do školy a odkládat do sběrných krabiček umístěných v každém patře budovy i před školou. Začátkem června budou známky nabídnuty k prodeji v aukcích a zisk zaslán na misie. Podaří-li se nám nasbírat takto 400 známek, zajistíme tím školné pro jedno dítě v Africe na celý školní rok, za 700 známek si budou moci v místní školní kuchyni koupit nové vybavení pro přípravu obědů a za 10 000 známek se dá zařídit v Mozambiku celá škola.

Sběr brýlí probíhá také do konce května a poté budou všechny brýle odeslány prostřednictvím organizace, která se touto činností zabývá již několik let, nemocnicím v postižených oblastech. Pro nás je tato malá pomůcka již naprostou samozřejmostí, ale pro lidi trpící hladem a bídou nedosažitelný luxus.

Velikonoční pohledy malují žáci všech tříd a každý z nich má možnost si některý z pohledů zakoupit za libovolnou částku. Zbytek pohlednic bude k prodeji na velikonočním jarmarku v ZŠ Podharť, konaném 19. 3. 2008. Takto utržené peníze budou prostřednictvím kanceláře Misijního díla ČR zaslány do vybraných oblastí.

Zároveň probíhá ve vestibulu školy ve dnech 10.-31. 3. 2008 výstava o životě, kultuře, přírodě a zvycích obyvatel Středoafrické republiky. Všem, kteří by se chtěli připojit k naší snaze pomoci, předem děkujeme. Vystříhané známky a použitelné brýle můžete doručit přímo do školy nebo zanechat v bedýnce zhotovené k tomuto účelu a umístěné u vývěsky před hlavním vchodem do budovy. Někdy i maličkost může pomoci.

Milada Langfelnerová

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol