ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy


logo Bakaláři

Bakaláři manuál
(jak na to)


Logo Microsoft 365

Office 365

Objednávání obědů

Objednávky


Jídelníček

Informace

logo facebooku

Facebook

Anglická knihovna

Dne 5. 2. 2008 proběhla na ZŠ Podharť oslava masopustu a ukončila radostný vánoční a povánoční čas. Popeleční středou 6. 2. 2008 jsme vstoupili do období půstu, které nám naopak dává možnost zklidnění a zamyšlení se nad naším životem, nad jeho cenou a také smyslem.

Za tím účelem se žáci ZŠ Podharť v rámci Malých grantů připojili k celorepublikovému projektu Misijního díla ČR "Děti pomáhají dětem" a své úsilí věnují získání finančních prostředků na pomoc chudým a válkou zmítaným oblastem Afriky.

Z nabízených možností si vybrali tři činnosti:

1. sběr použitých poštovních známek,

2. sběr funkčních, ale již nepotřebných dioptrických brýlí,

3. malování a prodej pohlednic s velikonoční tématikou.

Známky odstřižené z pohledů a obálek, nejlépe i s razítkem, mohou žáci i veřejnost nosit do konce května do školy a odkládat do sběrných krabiček umístěných v každém patře budovy i před školou. Začátkem června budou známky nabídnuty k prodeji v aukcích a zisk zaslán na misie. Podaří-li se nám nasbírat takto 400 známek, zajistíme tím školné pro jedno dítě v Africe na celý školní rok, za 700 známek si budou moci v místní školní kuchyni koupit nové vybavení pro přípravu obědů a za 10 000 známek se dá zařídit v Mozambiku celá škola.

Sběr brýlí probíhá také do konce května a poté budou všechny brýle odeslány prostřednictvím organizace, která se touto činností zabývá již několik let, nemocnicím v postižených oblastech. Pro nás je tato malá pomůcka již naprostou samozřejmostí, ale pro lidi trpící hladem a bídou nedosažitelný luxus.

Velikonoční pohledy malují žáci všech tříd a každý z nich má možnost si některý z pohledů zakoupit za libovolnou částku. Zbytek pohlednic bude k prodeji na velikonočním jarmarku v ZŠ Podharť, konaném 19. 3. 2008. Takto utržené peníze budou prostřednictvím kanceláře Misijního díla ČR zaslány do vybraných oblastí.

Zároveň probíhá ve vestibulu školy ve dnech 10.-31. 3. 2008 výstava o životě, kultuře, přírodě a zvycích obyvatel Středoafrické republiky. Všem, kteří by se chtěli připojit k naší snaze pomoci, předem děkujeme. Vystříhané známky a použitelné brýle můžete doručit přímo do školy nebo zanechat v bedýnce zhotovené k tomuto účelu a umístěné u vývěsky před hlavním vchodem do budovy. Někdy i maličkost může pomoci.

Milada Langfelnerová

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol