ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ve čtvrtek odpoledne jsme s vychovatelkami naší školy opustili nádraží ČD a s nedočkavostí vyhlíželi stanici Mostek. Těšili jsme se na pobyt na koupališti a v přírodě. Po ubytování v chatkách jsme byli seznámeni s pravidly chování, poučeni o bezpečnosti a společně jsme prošli koupaliště a jeho okolí.

O svých prvních dojmech jsme si povídali do pozdních nočních hodin a snad i právě proto jsme na ranní rozvičku nastoupili ještě rozespalí. Po hygieně a snídani jsme si prohlédli Mostek. Při krátém odpoledním odpočinku jsme načerpali sílu, a vydali se hledat poklad lesního skřítka a plnit zadané úkoly. Každý získal medaili, do které si po návratu nakreslil lesní talismánek, který si každá ze tří skupin vyrobila z přírodních materiálů. Posilněni svačinou jsme pak vyšlápli do lesa. Všichni jsme obdivovali obrovská mraveniště a u srubu Medvědice jsme měli krátkou besedu se zkušeným trampem, který nám vypravoval o životě mravenců a jejich významu pro přírodu. Také jsme se dozvěděli, že místní početná mraveniště jsou evropskou raritou a každoročně si je jezdí prohlédnout lidé ze všech koutů světa. Na zpáteční cestě jsme si zazpívali a v kempu pak průběžně plnili zadané úkoly. Večer jsme se zúčastnili stezky odvahy označené hořícími svíčkami a podepsali se na pergamen zhotovený lesním skřítkem. V sobotu ráno jsme přivítali bývalého žáka naší školy pana Bc. Petra Kupského – lesníka, který se stará o místní lesy, a vyslechli jsme zajímavé povídaní o stromech a lesní zvěři, o jejich ochraně a významu pro život lidí. Beseda se nám moc líbila a překvapilo nás, jak málo o tom všem víme. Po obědě jsme si pod odborným vedením zacvičili jogu a poučili se, jak a včem nám pomáhá. Pak již následoval společný úklid a hodnocení splněných úkolů a odpoledne jsme odjeli vlakem domů. Sluníčko nám přálo a již nyní se těšíme na příští rok na další zajímavosti, které nás v přírodě čekají.

Také bychom touto cestou chtěli poděkovat rodičům, jmenovitě p. Krýzovi, Riškovi a Klejšmídovi, kteří nám na Mostek a zpět do Dvora přepravili nadměrná zavazadla, a našim sponzorům – manželům Holmanovým a pí Rozsívalové. Spolupráce s rodiči je na naší škole vynikající a my všichni si jí moc vážíme.

Žáci ZŠ Podharť, vych. M. Procházková a H. Pfeiferová

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol