ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

V týdnu od 3. do 7. 10. 2011 se uskutečnil projektový týden ve čtvrtých třídách, zaměřený na procvičení probíraného učiva. Žáci se nejprve vydali s myslivcem - panem Sedláčkem do lesa nad nemocnici.

Cestou sbírali různé přírodniny, ze kterých budou vytvářet herbář a v hodině pracovních činností vytvářeli podzimní pracovní listy, navlékali přírodniny a vytvářeli řetězy na ozdobu. V lese pan Sedláček upozorňoval na rozdělení lesů, žáci určovali druhy stromů. Krátká zastávka byla u krmelce, kde si žáci znovu připomenuli, jak pomáhat zvěři v zimě. Co do krmelce patří, co nikoliv. Pan Sedláček zajímavě vyprávěl i o lovu zvěře, ukázal dětem různé zbraně a vybavení auta pro myslivce.

Větší zastávka byla u dřevěné chatky a laviček, kde se po vydatné svačině znovu besedovalo, žáci určovali světové strany podle stromů, podle mraveniště. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o výskytu divokých prasat, o jejich lovu a v závěru tohoto pěkného dne zodpověděl pan Sedláček připravené dotazy. Den strávený v lese s panem Sedláčkem a jeho pejskem Darem byl velice poučný a všem se líbil.

Další den žáci psali slohové práce, kde vyprávěli o všem, co se v lese dozvěděli. V hodině přírodovědy na žáky čekala skupinová práce, kde vyplňovali pracovní listy. Nechyběla ani hudební výchova, kde jsme si zazpívali píseň Září a ve výtvarné výchově vše namalovali. Projektový podzimní týden byl ve čtvrtých třídách pohodový, sluníčkový a všichni si zopakovali a upevnili probírané učivo.

Mgr. E. Lahučká, Mgr. I. Pešťáková

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol