ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy


logo Bakaláři

Bakaláři manuál
(jak na to)


Logo Microsoft 365

Office 365

Objednávání obědů

Objednávky


Jídelníček

Informace

logo facebooku

Facebook

Anglická knihovna

Výuka managementu od 1. třídy

ZŠ Podharť nabízí nově od příštího školního roku žákům zapsaným do 1. ročníku, kromě výuky anglického jazyka, výuku managementu v rámci nepovinného předmětu. Co se skrývá za tímto cizím slovem, jaký bude obsah nového předmětu a proč jsme jej do vyučování zařadili?

Předmět je zaměřen na oblast rozvoje samostatnosti, tvořivosti, řešení problémů, vyhledávání informací a práci s nimi, na spolupráci ve skupině a zejména nahrazení množství faktografických údajů schopností zorientovat se a logicky myslet. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy jako je mediální a multikulturní výchova, ekologické myšlení pro udržitelný rozvoj, zdravý životní styl. K tomu, aby se někdo stal manažerem, musí mít zvláštní specifické vlastnosti a schopnosti, které ho odlišují od ostatní populace a dají se výchovou a vzděláním utvářet. Na rozdíl od úzce specializovaných profesí má manažer znalosti a vlastnosti nezávislé na specifikaci druhu podnikání, tím jsou jeho znalosti univerzální. Právě na tuto oblast by se tento předmět chtěl zaměřit.

Okruhy nově zařazeného nepovinného předmětu:

  • rozvoj logiky, podnikavosti a diplomacie formou kolektivních her podporujících řídící schopnosti, rozhodování, investování v konkurenčním prostředí
  • dramatická výchova, orientována na rozvoj komunikativních schopností, asertivního a společenského chování, rozvoj zdravého sebepojetí, protože komunikace a spokojenost se sebou samým je pozitivním spojovacím článkem mezi lidmi
  • výuka dle zásad daltonké výchovy - podpora samostatného rozhodování svého dalšího konání na základě zvážení svých možností, potřeba kooperace a zároveň individuálního rozvoje
  • estetická a etická výchova – přispění k rozvoji osobní image, neboť dobrý vzhled a obecně lidské vlastnosti jsou základem spirály úspěchu
  • základní obsluha PC
  • upevňování /posilnění/ tělesné a duševní kondice

Snahou Základní školy Podharť je, aby její žáci, kteří jsou srovnatelným vzorkem populace a nejsou ničím výjimeční, dosahovali při svém uplatnění vysoké životní úrovně a byli připraveni postavit se čelem překážkám, které s sebou život přináší.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol