ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Základní škola Podharť je úplná základní škola s právní subjektivitou ve formě příspěvkové organizace.

Je umístěna v okrajové části města – v čistém a zdravém prostředí, mimo dopravní ruch. Základní škola je rozdělena na I. a II. stupeň. Kapacita školy je 320 žáků. Ve školním roce 2013/2014 má škola devět ročníků ve 14 třídách.

V roce 2006 byla na základě vypracovaného a obhájeného projektu zařazena na dobu následujících čtyř let do sítě „Škol podporujících zdraví“, který od ledna 2011 opět obhájila. Je zapojena do projektu Rodiče vítáni, Aktivní škola Vyučování probíhá ve 14 třídách - celkem 308 žáků.  V letech 2003-2006 prošla škola celkovou rekonstrukcí - přístavbou a přestavbou, při níž získala nové odborné učebny a zároveň se spojila v  bezbariérový komplex pod jednou střechou, včetně tělocvičny a jídelny.

V roce 2003, kdy jme oslavili 100. výročí založení, navštěvovalo školu 146 dětí a škola byla podlimitní, od následujícího školního roku počet žáků však neustále  narůstal a v současnosti je  dvojnásobný - 308 žáků k 1. 9. 2013

Profilace školy: škola se profiluje využitím prvků daltonského vyučování při opakování na 1. stupni,

výukou anglického jazyka od 1. třídy,

výukou managementu (finanční gramotnosti) formou nepovinného předmětu v 4. a 5. třídě a povinného v 8. a 9. třídě,

povinnou etickou výchovou v 6. třídě,

povinnou výchovou ke zdraví v 6. a 7. třídě,

povinnou environmentální výchovou v 9. třídě

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol