ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupkyně: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Biňovcová Lada německý jazyk
Mgr. Buřvalová Lenka český jazyk, přírodověda, vlastivěda, hudební výchova
Mgr. Codrová Ivana přírodopis, zeměpis, pracovní činnost
Černý Radan matematika, tělesná výchova
Mgr. Fléglová Pavlína matematika, chemie
Mgr. Fliegr Karel fyzika, technické práce
Mgr. Havlíčková Hana 1. stupeň
Hošková Markéta výtvarná výchova
Mgr. Irovská Jana informatika
Mgr. Ježková Lucie český jazyk, občanská výchova
Langfelnerová Milada etická výchova
Mgr. Maňásková Jana matematika
Mgr. Novotný Petr tělesná výchova, fyzika, hudební výchova
Mgr. Paťavová Lenka 1. stupeň
Pfeiferová Hana vychovatelka, výtvarná výchova
Mgr. Pluskalová Eva anglický jazyk, dějepis, ruský jazyk
Mgr. Pospíšil Jaroslav chemie, sportovní hry
Procházková Milena vychovatelka, pracovní činnost, výtvarná výchova
Mgr. Ruprichová Šárka 1. stupeň, anglický jazyk, speciální pedagogika
Mgr. Šrámková Danuše 1. stupeň
Bc. Šturmová Ida anglický jazyk, matematika, rodinná výchova
Mgr. Vaňková Edita fyzika, matematika, technické práce
Mgr. Vojtíšková Stanislava český jazyk, hudební výchova, rodinná výchova

Správní zaměstnanci

Sulíková Marcela ekonomka
Pikl Josef školník
Janečková Naďa uklízečka
Kubelková Marie uklízečka

Ostatní pracovníci školy

Janečková Jaroslava vedoucí školní jídelny
Lamačová Marie kuchařka
Piklová Zdeňka kuchařka

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol