ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy


logo Bakaláři

Bakaláři manuál
(jak na to)


Logo Microsoft 365

Office 365

Objednávání obědů

Objednávky


Jídelníček

Informace

logo facebooku

Facebook

Anglická knihovna

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Telefony použijte v tomto tvaru: +420 499 318 xxx (xxx odpovídá konkrétní lince - místnosti, kde bývá dotyčný k zastižení).

  linka:
Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková 387
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková 389
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová - volba povolání,
Mgr. Jana Šecová – spolupráce s PPP,
Mgr. Stanislava Vojtíšková – spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika
391
389
389
Metodik prevence: Mgr. Marta Mokrá 391
ŠVP koordinátor: Mgr. Jana Irovská 397
EVVO koordinátor: Mgr. Ivana Pešťáková 393

Pedagogičtí pracovníci

 vyučuje:linka:
Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 4. tř., I. stupeň 392
Mgr. Ivana Codrová zeměpis, pracovní činosti, praktické činnosti 391
Mgr. Zdena Červinková tř. uč. - 6.B, anglický jazyk, dějepis, výtvarná výchova 391
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent 396
Mgr. Hana Havlíčková tř. uč. - 3.A, I. stupeň 393
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD 401
Mgr. Vojtěch Hulík tř. uč. - 5.A, anglický jazyk, vlastivěda, tělesná výchova 391
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka 402
Bc. Tereza Charvátová pedagogická asistentka -
Mgr. Jana Irovská informatika, robotika, přírodopis 397
Marcela Jarošová vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka 404
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 9.A, český jazyk, dějepis, výchova k občanství, výchova ke zdraví 391
Mgr. Kateřina Křivánková anglický jazyk, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti, praktické činnosti 398
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 2.A, I. stupeň, výtvarná výchova, pracovní činnosti -
Tereza Kvačková pedagogická asistentka -
Mgr. Ivan Marek tř. uč. - 5.B, zeměpis, přírodopis, sportovní hry, praktické činnosti, výchova ke zdraví 391
Mgr. Marta Mokrá matematika, chemie 391
Ing. Lucie Novotná tř. uč. - 8.B, matematika, management, výtvarná výchova 392
Mgr. Petr Novotný tř. uč. - 7. tř., fyzika, tělesná výchova 391
Věra Nýčová německý jazyk 391
Mgr. Ivana Pešťáková tř. uč. - 1. tř., I. stupeň, výtvarná výchova 393
Bc. Karolína Róthová pedagogická asistentka -
Mgr. Pavla Řezníčková tř. uč. - 6.A, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti 392
Mgr. Michaela Suchá tř. uč. - 9.B, anglický jazyk, ruský jazyk, konverzace v AJ 392
Mgr. Jana Šecová český jazyk 391
Jitka Šírová pedagogická asistentka -
Mgr. Danuše Šrámková tř. uč. - 2.B, I. stupeň, pracovní činnosti -
Mgr. Ida Šturmová tř. uč. - 8.A, matematika, anglický jazyk, výtvarná výchova, management 391
Aneta Annie Ulrychová pedagogická asistentka, vychovatelka 403
Veronika Urbancová pedagogická asistentka -
Mgr. Edita Vaňková fyzika, praktické činnosti 387
Mgr. Šárka Vodová tř. uč. - 3.B., I. stupeň, speciálně pedagogická péče 393
Mgr. Stanislava Vojtíšková český jazyk, hudební výchova, etická výchova 389

Správní zaměstnanci

  linka:
Magdalena Krýzová ekonomka 394
Martin Jahelka školník 395
Naďa Janečková vedoucí školní jídelny 388
Jaroslav Janeček kuchař -
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka -
Anna Kučerová recepční -
Petra Osobová uklízečka -
Petra Staňková uklízečka -

Kabinety a učebny

 linka:
Sborovna 1. stupně - přízemí 392
Sborovna 1. stupně - 2. patro 393
Sborovna 2. stupně 391
Kabinet vychovatelek 398
Učebna informatiky 397
Klub 396

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol