ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz

 

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová - volba povolání,
Mgr. Jana Šecová – spolupráce s PPP,
Mgr. Stanislava Vojtíšková – spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika
Metodik prevence: Mgr. Marta Mokrá
ŠVP koordinátor: Mgr. Jana Irovská
EVVO koordinátor: Mgr. Ivana Pešťáková

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 2. tř., I. stupeň
Mgr. Ivana Codrová přírodopis, zeměpis, praktické činnosti
Mgr. Zdena Červinková tř. uč. - 9.B, anglický jazyk, dějepis, hudební výchova
Mgr. Věra Dvořáková přírodověda, výtvarná výchova, výchova ke zdraví, výchova k občanství, management, pracovní činnosti
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent
Mgr. Hana Havlíčková tř. uč. - 1.A, I. stupeň, hudební výchova
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Vojtěch Hulík tř. uč. - 8.A, anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Jana Irovská informatika, přírodopis
Marcela Jarošová vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 7.A, český jazyk, výchova k občanství
Mgr. Kateřina Křivánková tř. uč. - 5. tř., matematika, angličtina, vlastivěda
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 4.A, I. stupeň
Mgr. Marta Mokrá matematika, chemie
Ing. Lucie Novotná tř. uč. - 6.B, matematika, management, informatika, tělesná výchova, praktické činnosti, technické kreslení
Mgr. Petr Novotný tř. uč. - 9.A., fyzika, tělesná výchova, hudební výchova
Mgr. Pavlína Parkosová německý jazyk, anglický jazyk, tělesná výchova, sportovní hry, praktické činnosti
Mgr. Ivana Pešťáková tř. uč. - 3. tř., I. stupeň
Bc. Karolína Róthová pedagogická asistentka
Lucie Sedláková školní klub - 5. roč.
Mgr. Michaela Suchá tř. uč. - 7.B, ruský jazyk, anglický jazyk, konverzace v AJ
Mgr. Jana Šecová tř. uč. - 8.B, český jazyk
Jitka Šírová pedagogická asistentka
Mgr. Danuše Šrámková tř. uč. - 4.B, I. stupeň
Mgr. Ida Šturmová tř. uč. - 6.A, matematika, anglický jazyk, management, výtvarná výchova
Aneta Annie Ulrychová pedagogická asistentka, vychovatelka
Veronika Urbancová pedagogická asistentka
Mgr. Edita Vaňková fyzika, praktické činnosti
Ing. Kateřina Vaňková německý jazyk
Mgr. Šárka Vodová tř. uč. - 1.B., I. stupeň, hudební výchova
Mgr. Stanislava Vojtíšková český jazyk, hudební výchova, etická výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Martin Jahelka školník
Naďa Janečková vedoucí školní jídelny, úklid
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Petra Osobová uklízečka
Jaroslav Janeček kuchař

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol