ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Zuzana Boušková anglický jazyk
Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 2. A, 1. stupeň
Mgr. Ivana Codrová  tř.uč.- 9.B., přírodopis, zeměpis, praktické činnosti
Mgr. Zdena Červinková - od 21. 11. 2016 anglický jazyk, dějepis, matematika
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent
Mgr. Hana Havlíčková  tř. uč. - 1. B, 1. stupeň
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD, výtvarná výchova
Mgr. Vojtěch Hulík tř. uč. - 8. tř.,zeměpis, tělesná výchova, informatika
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD
Mgr. Aneta Jahelková tř. uč. - 5. tř., matematika, vlastivěda, přírodověda, managnent
Marcela Jarošová vychovatelka ŠD
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 6. B, český jazyk, výchova k občanství
Mgr. Jana Irovská informatika
Mgr. Jiří Kiss - pracovní poměr ukončen ke dni 21. 11. 2016 dějepis, matematika, výchova k občanství
Mgr. Kateřina Křivánková tř. uč. - 4. A, 1. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 3. A, 1. stupeň
Mgr. Elena Lahučká  tř. uč. - 4. B, 1. stupeň, německý jazyk, etická výchova
Mgr. Marta Mokrá tř. uč. - 6. A. tř., matematika, chemie, management
Mgr. Petr Novotný  tř. uč. - 9. A., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova
Mgr. Ivana Pešťáková  tř. uč. - 2.B. tř., 1. stupeň
Mgr. Nikola Prouzová vychovatelka ŠD, asistentka
Mgr. Šárka Ruprichová tř. uč. - 1. A. - 1. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Jana Šecová český jazyk
Mgr. Danuše Šrámková  tř. uč. - 3. B, 1. stupeň
Mgr. Ida Šturmová  tř. uč. - 7. tř., anglický jazyk, matematika, management
Bc. Michaela Uherková ruský jazyk
Mgr. Edita Vaňková fyzika, pracovní činnosti
Mgr. Stanislava Vojtíšková  český jazyk, hudební výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Pavel Jaroš školník
Naďa Janečková  vedoucí školní jídelny, úklid
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Petra Osobová uklízečka
Ludmila Rulfová kuchařka

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol