ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Zápis z voleb do Školské rady při ZŠ Podharť, konaných dne 19. 11. 2013

Složení volební komise: Magdalena Krýzová - ekonomka, Bc. Ida Šturmová - vedoucí učitelka 2. stupně, Mgr. Kateřina Křivánková - vedoucí učitelka 1. stupně

Celkem dochází do naší školy 306 žáků, odevzdáno bylo 194 volebních lístků - volby jsou platné. Do školské rady byli voleni z celkového počtu 10 kandidátů dva kandidáti.

Nejvyšší počet hlasů získal MUDr. Rudolf Dušánek – celkem 86 hlasů

Na druhém místě skončila Mgr. Pavlína Flídrová – celkem 57 hlasů

Na třetím místě skončila Radka Hulíková – celkem 52 hlasů

Z řad rodičů byli do školské rady na volební období listopad 2013-2016 zvoleni:

MUDr. Rudolf Dušánek a Mgr. Pavlína Flídrová

Z řad pedagog:

Mgr. Radan Černý a Mgr. Danuše Šrámková

Za MÚ byli nominováni:

Mgr. Ivana Černá a ing. Martin Plecháč

Dnem voleb se stávají zvolení kandidáti novými členy školské rady.

                                                          

Ve Dvoře Králové n. L. 25. 11. 2013  Mgr. Stanislava Vojtíšková, řed. školy

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol