ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Naše škola získala na školní rok 2014/2015 finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje na programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže.

Projektový záměr školy navazuje na cíle vymezené Minimálním preventivním programem a zaměřuje se žáky, učitele a rodiče žáků ZŠ Podharť.
Pro žáky 2. stupně byly zakoupeny dva materiály do hodin výchovy k občanství, etické výchovy a výchovy ke zdraví nebo do třídnických hodin na 1. stupni. Jedná se o interaktivní deskovou hru Cesta labyrintem města, ve které žáci řeší úkoly a situace z prostředí školy, hřiště, parku, sídliště, domova, restaurace a klubu. Dále byly zakoupeny Preventivní komiksy - dvanáct tematických balíčků obsahujících příběhy dětí a mládeže, které vytvořilo Občanské sdružení Volání naděje. Zde se objevují témata kouření, konzumace alkoholu, záškoláctví, agresivity, kyberšikany, sexuálního obtěžování, rasismu, poruch příjmu potravy, hráčství, kriminality apod.
Učitelé si během velikonočních prázdnin pod vedením Jiřího Maléře v semináři Strategie vyšetřování šikany rozšířili znalosti o metodách práce se třídou, řešení konfliktů a práce s agresorem a obětí. Dále je rozšiřována knihovna 1. a 2. stupně o odbornou literaturu týkající se oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu.

Mgr. Marta Mokrá, školní metodik prevence

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol