ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V deváté třídě naší školy se vyskytl jeden případ žloutenky typu A. Pro žáky této třídy platí karanténní opatření určené Okresní hygienickou stanicí. Pro žáky ostatních tříd platí pouze zvýšené hygienické požadavky, se kterými byli žáci seznámeni již po preventivních pokynech Krajské hygienické stanice dne 16. 9. 2008

Vážení rodiče, Vzhledem k potvrzenému případu výskytu virové hepatitidy A u jedné žákyně naší školy bychom Vás rádi informovali o všech krocích, které škola postupně přijala.

Již v polovině září přišly od Krajské hygienické stanice v HK informace preventivních opatření proti VHA, která se v té době vyskytla ve Středočeském a Pardubickém kraji. Škola se jimi od počátku řídila. Děti byly seznámeny s pokynem, aby nepily z jedné láhve, nejedly společně svačinu, důkladně a často si myly ruce. Chodby a kliky jsme začali stírat s přídavkem dezinfekce, na WC se průběžně doplňovaly papírové ručníky a tekutá mýdla byla doplněna o antibakteriální složku. Přesto se o tři týdny později dne 2. 10. jeden případ vyskytl a to u žákyně, která s tímto onemocněním přišla do styku o letošních prázdninách. Škola se tedy řídí pokyny Hygienické stanice v Trutnově a přijala všechna doporučení pro třídu, kterou dívka navštěvuje. Všichni spolužáci a vyučující v dané třídě se podrobili odběru krve, který bude opakován po třiceti a padesáti dnech. Škola zakoupila čisticí prostředky s účinky proti virům na stírání podlah, drobných předmětů, umývání rukou a oplachování nádobí. Třída má vyhrazené WC, nestěhuje se do odborných učeben, místo tělesné výchovy (prevence proti oslabení imunity) mají žáci výchovu ke zdraví. Do jídelny chodí tyto děti zvlášť a nádobí i stoly jsou omývány speciálními prostředky.Rodiče žáků, kterých se opatření týkají, byli ještě týž den vyrozuměni přes žákovskou knížku, i když tato povinnost přísluší hygienické stanici.

Z výše uvedeného je zřejmé, že škola nic nepodcenila a veškeré pokyny byly a jsou nadále dodržovány.

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol