ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Na začátku nového školního roku proběhly ve třídách druhého stupně volby zástupců tříd do žákovského parlamentu. Volby proběhly pod vedením třídních učitelů, kteří vysvětlili smysl žákovského parlamentu a diskutovali s žáky o tom, jaký by měl být člověk, který je má zastupovat. Počet zástupců dané třídy se odvíjí od počtu žáků ve třídě.

Vzhledem k náročnosti založení a efektivnímu "rozjezdu" jsme v letošním školním roce oslovili pouze žáky z druhého stupně, v dalších letech počítáme i se zástupci z nižších ročníků.

Zvolení zástupci tříd do Žákovského parlamentu ZŠ Podharť pro školní rok 2011 - 2012:

za 6. třídu Elena Rückerová a Jiří Chochola
za 7. třídu Bára Janáková, Lucie Rezková a Vojta Krýza
za 8. třídu Natálie Špůrová a Andrea Zaorálková
za 9. třídu Lenka Šturmová a Jan Jirouš

Gratulujeme ke zvolení a přejeme úspěšný rok!

Říjen byl věnován vytváření pracovních podmínek a zázemí pro fungování ŽP, v listopadu potom budou dokončena a doladěna pravidla, dohoda o fungování parlamentu, smlouvy s vedením školy, vytvoření samosprávy ŽP a plánu na školní rok. Žákovský parlament je samosprávou, "hlasem žáků", a tak se zabývá návrhy, podněty a stížnostmi od žactva a předává je vedení školy, se kterým o tom diskutuje a navrhuje řešení, pomáhá třídním učitelům při práci se třídou. Žákům může přinést radost z podílení se na běhu školy, zažití úspěchu ze zvládnuté odpovědnosti, dále rozvoj občanských a osobnostních dovedností, partnerské komunikace a sbližování žáků školy. Zvyšuje informovanost ve škole, předávání informací ze tříd skrze parlament k vedení a zpět je průběžnou a stálou náplní činnosti parlamentu, voliči komunikují se svými zástupci. Chce napomáhat k vytváření bezpečného prostředí ve škole. Vztah mezi vedením školy a žáky vede k spolupráci a společnému rozhodování o změnách, které jsou v rámci žákovských kompetencí a schopností a v mezích norem.

Žákovský parlament se bude podílet na organizování různých společenských, kulturních a sportovních akcí pro celou školu. Již tento školní rok pomáhá paní učitelce Codrové se sběrem druhotných surovin na naší škole a organizuje soutěž ve sběru víček od PET lahví: Žáci 6. až 9. tříd, přinášejte nasbíraná víčka s údajem o jejich počtu svým zástupcům! Žáci 1. až 5. tříd mohou víčka se jménem a počtem víček nosit k paní učitelce Mokré. Vše budeme zapisovat a na závěr vyhodnotíme jednotlivce i třídu.

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol