ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Nové složení Školské rady při ZŠ Podharť na období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019
Vzhledem k tomu, že vypršel mandát členům školské rady, byly provedeny v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. volby do školské rady na další funkční období (3 roky).

Dne 31. srpna 2016 proběhla na pedagogické radě volba 2 členů školské rady z řad pedagogického sboru. Nominovány byly dvě členky pedagogického sboru Mgr. Vojtíšková Stanislava a Mgr. Šrámková Dana. Obě byly jednohlasně zvoleny za zástupkyně do školské rady na volební období od 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019.
Dne 15. 11. 2016 proběhly volby do školské rady z řad rodičů – zákonných zástupců žáků školy. Složení volební komise: Magdalena Krýzová   - ekonomka, Mgr. Šturmová Ida, Mgr. Šrámková Dana
Celkem dochází do naší školy 333 žáků, odevzdáno bylo 195 volebních lístků – volby byly platné.
Do školské rady byli voleni z celkového počtu 6 kandidátů dva kandidáti.
Nejvyšší počet hlasů získala:  Mgr. Kortanová Pavlína – celkem 101 hlasů. Na druhém místě skončil Ing. Kříž Jan – celkem 96 hlasů. Na třetím místě skončila Mgr. Flídrová Pavlína – celkem 86 hlasů.

Z řad rodičů byly do školské rady na volební období listopad 2016-2019 zvoleny :
Mgr. Kortanová Pavlína a Mgr. Pavlína Flídrová vzhledem k tomu, že Ing. Kříž Jan byl jmenován 78. RM ze dne 29. 11. 2016 do Školské rady při ZŠ Podharť za zástupce zřizovatele s účinností od 1. 12. 2016.

Z výše uvedených důvodů Vás informuji o aktuálním složení Školské rady při ZŠ Podharť na období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
Mgr. Kortanová Pavlína
Mgr. Flídrová Pavlína


Pedagogičtí pracovníci školy:
Mgr. Šrámková Dana
Mgr. Vojtíšková Stanislava 


Členové jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Kříž Jan
Ing. Plecháč Martin

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. 1. 2017 

  Mgr. Vaňková Edita, ředitelka školy

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol