ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Po vánočních prázdninách jsme s dětmi navštívily kostel sv. Jana Křtitele. Nedávnou vánoční atmosféru jsme si připomněli prohlídkou Betléma,

který je v letošním roce díky panu faráři autentickou kopií chléva v městě Betlémě. Vyslechli jsme betlémský příběh, povídali si o svátku Tří králů, o narození Ježíška a o významu dalších postav, které se v Betlémě nachází. Pokračovali jsme prohlídkou celého kostela a dozvěděli se informace nejen o historii kostela, ale i našeho města. Prohlédli jsme si varhany a kůr, který je v kostele ve výšce 8m. Poděkování patří panu Langfelnerovi, který se nám po celou dobu ochotně věnoval a umožnil nám prohlídku kostela.

Bc. Martina Kuchařová, vychovatelka

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol