ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Před dvěma lety se naše škola zapojila do sběru víček od PET lahví, ale z různých důvodů jsme se dohodli na ukončení sběru víček.

Původně jsme se rozhodli pomoci při třídění odpadu a při ochraně přírody a přispět k průmyslové recyklaci.
Poměr vaší práce se sběrem, čas učitele věnovaný organizací a finanční ocenění není však rentabilní. Pro vaši představu: za první pololetí jsme do sběrných surovin odevzdali 221kg víček a dětem do Školské rady jsme přinesli zisk 663 Kč. Za třetí čtvrtletí to bylo asi 100 kg a 300 Kč.
Došli jsme k závěru, že pokud budeme svědomitě třídit odpad a PET lahve včetně víček doma, odhazovat do těch správných kontejnerů, tedy na plast, pomůžeme přírodě stejnou službou a naše úsilí můžeme napnout jiným směrem.
Děkujeme všem, kteří zúčastnili sběru víček.
Poslední středa určená k odevzdání víček je 12. 6. 2013.

Mgr. Marta Mokrá

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol