ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

V úterý 7. října jsme vyrazili s paní učitelkou Codrovou do Hradce Králové s cílem prohlédnout si vodní elektrárnu Hučák a výstavu středních škol v Aldisu.  

Nejdříve jsme navštívili vodní elektrárnu, kde jsme zhlédli zajímavý dokument o malých vodních elektrárnách na Labi. Následovala prohlídka turbín a expozice obnovitelných zdrojů energie, viděli jsme i malé tornádo, vlnovou i větrnou elektrárnu a využití biomasy. Někteří z nás si našli chvilku i na tematickou hru s legem.
Poté jsme vyrazili do Aldisu na výstavu středních škol, kde jsme měli hodinový rozchod. Nejvíce nás zaujali studenti z Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích, kteří zapojili i několik našich spolužáků do nauky obrany proti napadení. Za odměnu a krásné úsměvy jsme dostali balónek. Bylo tam i mnoho dalších škol z našeho regionu, které nás zaujaly svými prezentacemi a velkým množstvím lákavých prospektů pro své budoucí studenty. Po skončení akce následovala zasloužená odměna v podobě oběda v KFC a McDonald's  a pak už nás čekal jen návrat domů, kde nás na nádraží čekali nedočkaví rodiče. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat Radě školy za finanční příspěvek na tuto akci, která byla pro nás přínosem při našem profesním rozhodování.

žáci 9. třídy

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol