ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Dne 30. 4. 2014 jsme s žáky 5.A a 5.B strávili zábavné dopoledne v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Tématem naší návštěvy byla zvířata žijící v tropických deštných lesích.

Ihned po příchodu se nás ujali dva průvodci, kteří si žáky rozdělili, posléze s nimi procházeli jednotlivé pavilony a seznamovali je s různými druhy zvířat žijících právě v těchto oblastech. Po poutavém výkladu dostali žáci ve dvojicích pracovní listy, v nichž si ověřovali své znalosti i to, jaký pozor při výkladu dávali. Při vyplňování listů zároveň děti musely znovu procházet pavilony a dohledávat v nich informace potřebné ke správným odpovědím. Nakonec následovala společná oprava. Vzdělávání poutavou formou se setkalo s pozitivním ohlasem a jistě nebylo posledním využitím nabídky vzdělávacích programů v zoo. Návrat do školy s vidinou volna v následujících dnech byl příjemnou závěrečnou tečkou.

Elena Lahučká, Pavla Vojtíšková, Vojtěch Hulík

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol