ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

V podharťské škole by se mohl 16. duben nejlépe vyjádřit slovy: "babičku a dědu, do školy si vedu".  Proběhl totiž v duchu nového projektu s prarodiči.

Nejmladší ročníky si na tento den přivedly do školy své prarodiče, kteří se ujali role učitelů a připravili pro svá vnoučata opravdu neopakovatelnou tvůrčí dílnu, zaměřenou na velikonoční téma. Prarodiče měli s přípravou pro svá vnoučata plné ruce práce již několik dní předem, ale pevně věříme, že se na tento den těšili stejně jako jejich potomci. Do své nové role se vpravili neuvěřitelně rychle a trpělivě předávali své zkušenosti štěbetajícímu davu, který se střídal na jednotlivých stanovištích. Nakonec celé dopoledne proběhlo hladce a všech 185 dětí z prvního stupně si mohlo odnést bohaté zážitky a mnoho výrobků z netradiční výuky svých babiček a dědečků. Všem touto cestou velice děkujeme.

Ve stejném čase se 2. stupeň odebral navštívit starší generaci v LDN (léčebně dlouhodobě nemocných) a DPS (dům s pečovatelskou službou). Vzájemné obohacení je čekalo i v klubu důchodců ve Dvoře Králové a v Žirči, a tak o zážitky, vyprávění a často i dojemné emoce v tento den opravdu nebyla nouze. Setkání nejmladší a nejstarší generace s sebou přineslo zajímavé názory, při nichž děti zdaleka nebyly v pasivní roli. Žáci mohli na svět okolo sebe i na budoucí život pohlédnout očima těch, kteří již mají spoustu zkušeností a dovedou je poutavě sdělovat i předávat.
Věříme, že se tento projektový den nestane ojedinělým, nýbrž bude pravidelnou a netradiční výukou pro žáky naší školy.

  Mgr. Elena Lahučká

 

Děkujeme všem prarodičům za krásné dopoledne.

Z řad babiček paní: 
Hulíkové, Sedlákové, Šůnové, Marklové, Polákové, Přecechtělové, Vykouřilové, Vackové, Kňourkové, Prokšové, Havlové, Vanclové, Šedivé, Šmídové, Rejchrtové, Vaňurové, Kühnlové, Banduričové, Dufkové, Röselové, Josífkové, Procházkové, Zajdlové, Janákové, Korecké, Bartošové, Žižkové, Machové, Kubíčkové, Horákové, Hřebíčkové, Zemkové, Hermanové, Mádlové, Jiříkové, Brzlínkové, Smejkalové.

Z řad dědečků panu:
Lokvencovi, Polákovi, Bořkovi, Rejchrtovi, Skořepovi, Trochovi

 

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol