ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V listopadu proběhlo první setkání dětí z druhé třídy s hrdiny Kočičí zahrady. Nejprve jsme si povídali o kočkách a kocourech, které máme doma.

Děti vyprávěly, jak se jmenují a jak se chovají. Pak jsme si připomněli pohádky, knížky, básničky a písničky, ve kterých se také setkáváme s kočičími hrdiny. Toto setkání ale hlavně sloužilo k seznámení dětí s jednotlivými kočkami a kocoury z Kočičí zahrady. Děti si je podle svých představ a podle informací malovaly a vystřihly.
Při dnešním setkání děti na úvod zazpívaly písničku "Malé kotě spalo v botě" a "Byla jedna koťata". Pak jsme přečetli první příběh "Tajná schůzka". Povídali jsme si o zvědavosti, zvídavosti a tajemství a děti pracovaly i ve skupinách. Společně jsme diskutovali o tom, kdy zvědavost nebo nějaké tajemství může být nebezpečně, nebo mohlo vést ke zklamání.
Projekt je zaměřený na rozvoj sociálních dovedností dětí a probíhá v rámci prevence rizikového chování dětí. Vznikl ve spolupráci s Klinikou adiktologie (prevence, léčby a výzkumu závislostí) 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílovou skupinou jsou žáci prvního stupně. Na každém setkání se pracuje s příběhem kočičích hrdinů a v kruhu nebo ve skupinkách pak děti řeší úkoly a diskutují. Cílem je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudružnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky. Příběhy jsou o zodpovědnosti, zvědavosti, tajemství, odmítání neznámého, o strachu, o ztrátě bližního, čestnosti, přátelství, tradicích a zvycích.
Děkuji za úžasnou spolupráci paní učitelce Pešťákové, která se setkání účastní.

     Mgr. Marta Mokrá, školní metodik prevence

 

kz 01

kz 02

kz 03

kz 04

kz 05

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol