ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Naše devátá třída navštívila laboratoře v SŠIS v rámci projektu „Zkvalitnění výuky aplikované chemie".

Naším úkolem bylo provést tři laboratorní práce. V laboratoři jsme se rozdělili do dvojic a postupně se střídali v laboratořích. Dostali jsme laboratorní protokoly, které jsme si na základě výsledků a pozorování vyplnili. Destilovali jsme roztok manganistanu draselného, měřili rychlost reakce a pracovali jsme s polárními a nepolárními rozpouštědly. Návštěva byla velmi zajímavá a jsme rádi, že jsme si tyto pokusy mohli vyzkoušet.

                                                                       Aneta Baudyšová, 9. tř.

 

O čtrnáct dnů později laboratoře navštívila také osmá třída. Pro žáky to byla jejich první praktická zkušenost v chemické laboratoři. Prokázali dobré teoretické znalosti o separačních metodách a aplikovali je při pokusech. Provedli filtrace suspenze přes různé filtrační materiály, chromatografii barviv a destilaci. Zasoutěžili si v rychlosti pipetování a prohlédli si další vybavení laboratoře.

                                                                       Marta Mokrá, učitelka chemie

chlab 01

chlab 02

chlab 03

chlab 04

chlab 05

chlab 06

           

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol