ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Naše devátá třída navštívila laboratoře v SŠIS v rámci projektu „Zkvalitnění výuky aplikované chemie".

Naším úkolem bylo provést tři laboratorní práce. V laboratoři jsme se rozdělili do dvojic a postupně se střídali v laboratořích. Dostali jsme laboratorní protokoly, které jsme si na základě výsledků a pozorování vyplnili. Destilovali jsme roztok manganistanu draselného, měřili rychlost reakce a pracovali jsme s polárními a nepolárními rozpouštědly. Návštěva byla velmi zajímavá a jsme rádi, že jsme si tyto pokusy mohli vyzkoušet.

                                                                       Aneta Baudyšová, 9. tř.

 

O čtrnáct dnů později laboratoře navštívila také osmá třída. Pro žáky to byla jejich první praktická zkušenost v chemické laboratoři. Prokázali dobré teoretické znalosti o separačních metodách a aplikovali je při pokusech. Provedli filtrace suspenze přes různé filtrační materiály, chromatografii barviv a destilaci. Zasoutěžili si v rychlosti pipetování a prohlédli si další vybavení laboratoře.

                                                                       Marta Mokrá, učitelka chemie

chlab 01

chlab 02

chlab 03

chlab 04

chlab 05

chlab 06

           

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol