ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Ve středu 24. 4. navštívila osmá třída v rámci výuky chemie a chemických praktik Čističku odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem.

Na začátku prohlídky jsme se seznámili s bezpečnostními předpisy při pohybu po areálu ČOV. Prohlídku jsme začali u přítoku odpadní vody z kanalizační sítě města. Šnek přivádí odpadní vodu do čerpací stanice, kde začíná mechanické čistění vody pomocí česel, na kterých se zachytává nejhrubší znečištění. Těžší částice jako štěrk a písek se odstraňují v tzv. lapácích písku. Další usaditelné látky se odstraňují ve velkých usazovacích nádržích. Následují další nádrže, kde probíhá biologické čištění s využitím bakterií, které odstraňují organické znečištění vody. Viděli jsme zde vyhnívací a uskladňovací nádrže kalu. Ze skládky kalů jsme viděli vyvážet kal jako hnojivo pro zemědělské účely. Na závěr jsme si ještě prohlédli model celé čističky a umyli si důkladně ruce.


Mgr. Marta Mokrá

 

cist13 01

 

cist13 02

 

cist13 03

cist13 04

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol