ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Celý týden od 16.4.-20.4. 2007 probíhaly na ZŠ Podharť různé akce pro Den Země.

Během této doby nejen žáci, ale i občané z blízkého okolí shromažďovali ve škole starý papír, kterého donesli 4 000 kg. Kromě toho ve vyučovacích hodinách probíhaly různé aktivity zaměřené na ochranu přírody, šetření surovin a třídění odpadu.Ve čtvrtek jsme využili nabídky MÚ-odboru životního prostředí, který zorganizoval naučnou stezku plnou zajímavých přednášek a úkolů, za jejichž plnění si děti odnášely odměny. Akce byla velmi zdařilá, proto bychom chtěli poděkovat všem organizacím, které se podílely na jejím uskutečnění.

Završením našeho celotýdenního snažení bylo zapojení do celosvětové kampaně "Miliarda stromů pro planetu Zemi" a vysazení nového stromu (buku červeného) před naší školou. Ve spolupráci s Technickými službami ve Dvoře Králové měli žáci školy možnost osobně se podílet na této historické události a sami přiložit ruku k dílu. Buk nahradí vrbu, padlou při lednové vichřici, a zároveň se o něj děti z naší školy zavazují starat. Pevně všichni doufáme, že strakapoud, který měl kdysi vrbu tolik v oblibě, vezme za vděk i bukem. Z oken budovy tak můžeme pozorovat, jak se při vzorné péči bude strom nikoli zelenat, ale, což je úžasné, červenat! Jako poselství pro budoucí generace byla k jeho kořenům položena pamětní listina školy se základními údaji a datem zasazení.

Mgr. Ivana Codrová

České lesy si pro ZŠ Podharť a další okolní školy Dvora Králové přichystaly 19. dubna 2007 naučnou dopolední stezku, plnou zajímavých přednášek a úkolů. Na tuto cestu se vydávaly všechny třídy postupně. Na prvním stanovišti nás čekalo přivítání dvou lesníků a živé hudby lesního rohu.

Na dalších zastávkách jsme poznávali druhy stromů podle větviček a listí, zkoušeli jsme měřit výšku stromu a určovat, jak je starý. Navštívili jsme taky "hřbitov odpadu", kde jsme si mohli přečíst, jak dlouho se v přírodě rozkládají různé druhy odpadu a jak správně odpad třídit. Další zastávka patřila pánovi,který na ukázku přivedl pěkného, černého koně a povídal nám, jak se s takovým koněm pracuje v lese a jak se o něj správně starat. Na poslední zastávce si mohla každá třída zasadit strom.

Závěrem této krásné procházky si každé dítě zkusilo vyplnit test z této cesty a vytočit na kole štěstí dárek v podobě obrázků, pohledů nebo stolních her.

Michala Glaserová, žákyně 8. tř.

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol