ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy


logo Bakaláři

Bakaláři manuál
(jak na to)


Logo Microsoft 365

Office 365

Objednávání obědů

Objednávky


Jídelníček

Informace

logo facebooku

Facebook

Anglická knihovna

Dne 5.11. 2009 se žáci 2. stupně zúčastnili interaktivních programů v rámci prevence patologických jevů.

Pro 6. a 7. třídu připravil lektor mezinárodní společnosti ACET Michal Koťátko téma "Šikana". Na příkladech z praxe, sekvencích filmu Forrest Gamp a pomocí několika her vysvětlil žákům, co je a co není šikana, jaká má pravidla a jak se jí bránit. Někteří žáci dostali možnost projevit dramatický talent při scénkách na zadané téma. Nakonec se žáci na předem připravených pracovních listech anonymně vyjadřovali k situaci ve své třídě.

Pro 8. a 9. ročník měl tentýž lektor připravené téma "Sex, AIDS a vztahy". Žáci získali podrobné a srozumitelné informace o infekci HIV i o průběhu onemocnění AIDS. Na diapozitivech viděli na vlastní oči různé fáze nemoci a seznámili se s konkrétními příběhy lidí v různých částech světa i v ČR.

Odpoledne se konalo pro všechny zájemce klubové setkání, na kterém proběhlo několik tématicky zaměřených her a všichni dostali možnost řešit s lektorem individuální problémy.

Milada Langfelnerová

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol