ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V rámci občanské výchovy na druhém stupni nás ve čtvrtek 11. 2. navštívila skupinka dětí ze ZŠ v Pouchově s paní učitelkou anglického jazyka, aby nám všem osvětlila praktickými ukázkami pojem adopce na dálku, neboť tato škola před několika lety úspěšně adoptovala afrického chlapce.

Nečekala nás žádná nudná přednáška, nýbrž skutečný pohled do života dětí v Keni, kam se odvážná skupina z Pouchova vypravila navštívit svého desetiletého černošského přítele, kterého znaly děti jen z dopisů. Jejich prostřednictvím jsme i my v Podharti mohli na vlastní oči uvidět skromně zařízenou školu, do níž mohou chodit jen děti, které získají dostatek finančních prostředků, a tak není divu, že ve třídě, kterou navštěvuje až stovka z nich, je absolutní ticho. Všechny si opravdu možnosti vzdělání váží a školu navštěvují rády. Výuka je pro ně totiž jedinou cestou, jak se vymanit z chudoby a získat v dospělosti jiné zaměstnání než se věnovat pastevectví či obdělávání chudých políček. Pohled na primitivní obydlí s hliněnou podlahou byl pro mnohé z nás ten nejpřirozenější způsob, jak si vážit toho, že žijeme ve středu Evropy se starostmi tak dokonale odlišnými, než mají usměvavé a přátelské děti v Keni. Živá beseda s řadou dotazů jen potvrdila zájem našich žáků o tuto problematiku a kdo ví, zda se pro nás nestane inspirací k následování...

Mgr. Stanislava Vojtíšková

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol