ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Jak se již stalo v našich třetích třídách tradicí, navštívili jsme opět předvánoční knihovnu, kde pro nás připravili zajímavou besedu.

Formou povídání, luštění a hádání se děti dozvídaly o vzniku vánočních symbolů, o jejich původu a také poznaly, že ne všem dětem na světě nosí dárečky Ježíšek. K tomuto příjemnému programu si poslechly vánoční koledy a v závěru si mohly vypůjčit knížky, aby doplnily svoje čtenářské deníky, které jim byly rozdány při minulé návštěvě.

Žáci 3. A odešli do školy, ale na žáky ze třetí B čekal ještě dárek od maminky Matěje, paní Vyšohlídové. Tím dárkem byla návštěva SOLNÉ JESKYNĚ, kterou si žáci náležitě užili. Spokojeni jsme se vrátili do školy a moc děkujeme pracovnicím knihovny, za krásně připravený program, který potěšil naši dušičku a paní Vyšohlídové za dáreček, který posílil naše zdraví. Všem přejeme krásné svátky vánoční.

Mgr. D. Šrámková a Mgr. I. Pešťáková

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol