ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Ve dnech 19. až 21. dubna 2012 se 4. A a 5. třída zúčastnily akce Dne Země pořádané Krkonošským národním parkem, střediskem ekologické výchovy Rýchorské boudy.

Rýchorská bouda (středisko ekologické výchovy Správy KRNAP) připravila pro děti a dospělé dny plné her, zajímavých přednášek a praktických ukázek.

V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a nabízející diskuzi o možných cestách řešení. Tyto možné cesty se zaměstnanci - ekologové snažili transformovat do zábavných dnů. Akce Den Země má dlouholetou tradici v ekologické výchově, program byl určen všem věkovým kategoriím.

Žáci byli rozděleni do týmů po 5-10 členech. Na letošním Dnu Země bylo celkem 13 stanovišť, do jejichž organizace se zapojili pracovníci Správy KRNAP a zástupci firem východních Čech. Nejvýše položené stanoviště Maxovka nabídlo Junior Ranger Projekt. Tento byl koncipován jako evropský pilotní projekt pro děti a mládež žijící v blízkosti chráněných území. Hlavním cílem projektu bylo seznámit mladé lidi s prací profesionálních strážců a při aktivitách založených na regulérní práci strážců jim ukázat význam chráněných území, protože budoucnost chráněných území po celém světě leží v rukou mladých lidí.

Dalším zajímavým stanovištěm bylo seznámení se životem koz. Na kozím stanovišti si děti mohly zkusit podojit kozu - trenažér, to se ukázalo jako jedna z nejzábavnějších činností slunečného Dne Země na Rýchorách. Na kozím stanovišti byly také kozy živé, dokonce se sotva týden starými kůzlaty. Kůzlata přitahovala pozornost nejenom dětí, ale i opravdového orla skalního, který pokukoval ze stanoviště sokolníků. U stanoviště Českého hydrometeorologického ústavu, který taktéž bezvadně připravil své stanoviště, bylo permanentně plno. Žáci měli možnost seznámit se s měřicí technikou a metodami měření a vyhodnocování dat, což se zase tak často nevidí.

Pěstování japonských rychlerostoucích topolů jako energetických dřevin, jejich využití v praxi a problematika pěstování, bylo dalším zajímavým stanovištěm, které rozhodně stojí za zmínku. Úspěšným stanovištěm bylo také stanoviště kůrovců, kde zaměstnanec KRNAPU vtipně demonstroval porovnání výkonu kůrovce a frézy, která se využívá při ražení nových tras pražského Metra. Zajímavým místem byl i takzvaný Hřbitov odpadků, který demonstroval dobu rozkladu jednotlivých odpadků. Od žvýkačky až po jaderný odpad. Žáci si mohli připomenout důvody a principy třídění odpadu, jejich opakované využití a recyklaci. Lesnické stanoviště vybízelo k vyhledávání různých druhů shozů zvěře v terénu a následné přiřazení názvu bývalého majitele paroží.

Co říci na závěr? Myslíme si, že se nám to povedlo, děti už chápou, jaký je rozdíl mezi losem, sobem a lososem... Jsme rádi, že jsme se zúčastnili a přejeme si opět někdy zavítat a strávit příjemné chvíle v přírodě.

Mgr. Petr Novotný, Mgr. Elena Lahučká, Bc. Martina Kuchařová

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol