ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová - volba povolání, Mgr. Jana Šecová –spolupráce s PPP, Mgr. Stanislava Vojtíšková – spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika
Metodik prevence: Mgr. Marta Mokrá

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 4. A, 1. stupeň
Mgr. Ivana Codrová přírodopis, zeměpis, praktické činnosti
Mgr. Zdena Červinková tř. uč. - 6. B anglický jazyk, dějepis, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, výchova k občanství
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent
Mgr. Hana Havlíčková tř. uč. - 3. B, 1. stupeň
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Vojtěch Hulík tř. uč. - 5. A anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova, informatika, pracovní činnosti
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Jana Irovská Informatika, environmentální výchova, přírodopis,
Mgr. Aneta Jahelková tř. uč. - 7. tř., matematika, informatika, pracovní činnosti, management, výchova ke zdraví, výtvarná výchova
Marcela Jarošová vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 8. B, český jazyk, výchova k občanství
Mgr. Kateřina Křivánková tř. uč. - 2. 1. stupeň
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 1. A, 1. stupeň
Mgr. Marta Mokrá tř. uč. - 8. A. tř., matematika, chemie, chemická praktika, výchova ke zdraví
Mgr. Petr Novotný tř. uč. - 6. A., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Mgr. Pavlína Parkosová německý jazyk, výchova k občanství, prvouka
Mgr. Ivana Pešťáková tř. uč. - 4.B. tř., 1. stupeň, koordinátor EVVO
Lucie Sedláková školní klub - 5. roč.
Mgr. Jana Šecová tř. uč. 5. B český jazyk, pracovní činnosti
Jitka Šírová pedagogická asistentka
Mgr. Danuše Šrámková tř. uč. - 1. B, 1. stupeň
Mgr. Ida Šturmová tř. uč. - 9. tř., anglický jazyk, matematika, management
Lenka Térová pedagogická asistentka
Bc. Michaela Uherková ruský jazyk, anglický jazyk, výchova k občanství
Mgr. Edita Vaňková fyzika, informatika, pracovní činnosti
Mgr. Šárka Vodová tř. uč. - 3. A. - 1. stupeň, speciálně-pedagogická péče
Mgr.Stanislava Vojtíšková český jazyk, hudební výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Mgr. Jana Irovská správce sítě
Pavel Jaroš školník
Naďa Janečková vedoucí školní jídelny, úklid
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Petra Osobová uklízečka
Ludmila Rulfová kuchařka

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2021. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.