ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Začátkem září si školy v našem městě volili své čtyři zastupitele do Dětského parlamentu města Dvůr Králové nad Labem.

Naši školu reprezentují čtyři členové našeho Žákovského parlamentu ze 7.A, 7.B, 8.B a 9. třídy.
Ve středu 23. září 2015 proběhla první schůze Městského dětského parlamentu. Sraz byl v 8:00 v Městské knihovně Slavoj. Tam jsme byli celé dopoledne. Hráli jsme různé hry
na seznamování s ostatními žáky dvorských škol jako třeba Kompot se zvířaty nebo Místa si vymění ti, kdo…(sem se přidá třeba počet sourozenců, domácí mazlíček nebo druh mobilního telefonu,…). Potom jsme se učili spolupracovat a tak nám paní psycholožky připravily hru Ostrov. Nás všech 26 zastupitelů se mělo postavit na velký kus papíru a to pro nás byla kra, na které jsme měli doplout na ostrov. Okolo nás ale pluli tři žraloci (pan Jiřička z DDM Jednička a dvě paní psycholožky z dvorských škol paní Mládková a Voleská). Žraloci měli za úkol nás potopit a tak nám zmenšovali kru. My se měli na té kře udržet. Nakonec se nám to povedlo.
Na oběd jsme šli do jídelny Schulzových sadů. Po obědě jsme vyrazili na městský úřad do zasedací síně. Posadili jsme se a přišel pan starosta Jan Jarolím a paní místostarostka Alexandra Jiřičková. My jsme jim kladli otázky ohledně města a oni nám odpovídali. Nejvíce otázek bylo o městské zeleni a kácení stromů. Mnoho otázek se týkalo bezpečnosti ve městě. Ke konci schůze jsme se dohodli, že pozveme pana ředitele Městské policie, aby nám mohl odpovědět na naše otázky o dopravním značení ve městě, prodeji tabákových výrobků mladším 18ti let. Chceme s ním probrat možnosti policejní kontroly prodejců nebo kamerový systém.
Při dalším setkání na městském úřadě 1. října odpoledne po vyučování jsme volili samosprávu parlamentu - starostu, místostarosty a zapisovatele. V rámci diskuze jsme vytvořili Stanovy a rozhodli jsme přejmenovat Dětský parlament na Studentské zastupitelstvo

Alžběta Langfelnerová, Eva Dušánková, Matěj Vyšohlíd a Aleš Weigl

 

STUDENTSKÉ ZASTUPITELSTVO - listopad 2015
První listopadový čtvrtek se opět sešlo Studentské zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem. Na jednání byli pozváni zástupci městské a státní policie a pracovníci neziskové organizace RIAPS Trutnov. Jednání zástupců škol opět vedli starosta města pan Jarolím a místostarostka paní Jiřičková. Tématem k projednávání bylo bezpečí ve městě, prodej tabákových výrobků dětem a mládeži mladší osmnácti let, drogová situace a užívání návykových látek mládeží ve městě.
Obě složky policie - městská a státní, žákům vysvětlily svůj postup při řešení nedovoleného prodeje tabákových látek a šíření návykových látek, popsaly svou pravomoc a upozornily, že některé postupy jsou tajné a nemohou nás tedy s nimi seznámit.
Zástupci organizace RIAPS žákům vysvětlili, v čem spočívá jejich úkol - pomáhají řešit problémy s užíváním návykových látek mládeží i dospělými. Jejich práce ale spočívá na dobrovolné spolupráci s klientem.
Na příštím setkání se žáci setkají se zástupci Technických služeb. 

Žákovský parlament ZŠ Podharť

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2021. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.