ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Společný projekt krizového štábu Dvora Králové nad Labem a Základní školy Podharť nebylo lehké zrealizovat.  Bezmála rok se neustále konzultoval a dolaďoval, avšak výsledek stál za to. V úvodu se v rámci této akce na naší škole konala evakuace žáků a zaměstnanců školy, došlo i na zásah profesionálních hasičů a zdravotnických záchranářů i vynášení namaskovaného raněného. Následně se účastníci cvičení přemístili na hřiště v Podharti. Nejprve zhlédli dokonalou ukázku psovoda pana Záruby z PČR se svým čtyřnohým služebním kamarádem a poutavou přehlídku sebeobrany Self defense teamu DK. Poté se na devíti stanovištích postupně seznamovali s prací Zdravotnické záchranné služby, Českého červeného kříže, společnosti SAFRES Group s. r. o., BESIPU, Hasičského záchranného sboru, Sboru dobrovolných hasičů ze Žirče a Verdeka, Policie ČR a Městské policie Dvůr Králové nad Labem. Závěrem si děti mohly prohlédnout kontejner nouzového přežití. Za dokonale připravené a smysluplné dopoledne patří poděkování zejména manažeru krizového řízení Ing. Lvovi a panu veliteli HZS Bc. Šedivkovi, kteří řídili organizaci zážitkového dne plného užitečných informací. Velké poděkování patří rovněž všem pracovníkům výše jmenovaných složek, kteří našim žákům poskytli odborný a poutavý výklad a byli ochotni odpovídat na jejich dotazy, ale hlavně nenásilně a profesionálně proškolili naše žáky v důležitých dovednostech pro prevenci i záchranu života. Z tohoto cvičení zařazeného do výuky se stala akce, na kterou budou její účastníci dlouho vzpomínat.
Mgr. Vaňková Edita, ředitelka školy
 

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2021. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.