ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Prostředí, ve kterém žijeme, patří nám všem. Nemělo by nám být tedy jedno, jak vypadá. Žáci pátých ročníků a část žáků z 6. třídy se proto rozhodla uklidit odpadky pohozené v přírodě a zapojila se do kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Celkem 53 žáků sesbíralo 6 pytlů směsného odpadu pohozeného v ulicích A. Wagnera, části ulic Nedbalova, Okružní, Kotkova, v okolí Podharťského rybníka a dětského hřiště Slunečná. Ke zlepšení životního prostředí přispěli rovněž úklidem 2 pytlů skla a 1 a půl pytle odpadu z umělé hmoty. Odměnou pro ně byla procházka po místní zoologické zahradě se zoolektorem. Děti tak měly možnost navštívit zdarma v ZOO místa, která nejsou běžně návštěvníkům přístupná. Odvážnější jedinci si v Darwinově stanici vyzkoušeli manipulaci s exotickými hady, které nechali volně lézt po svém těle. Poděkování patří vedení ZOO za zprostředkování nevšedních zážitků dětem, které uklidily černé skládky, a posílili sounáležitost s místem, kde žijí.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2021. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.