ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

V úterý 28. března jsme si se žáky připomněli výročí narození Jana Amose Komenského. Žákovský parlament opět zorganizoval den, kdy si žáci mohli zkusit roli učitele.

Po dohodě s vyučujícím daného předmětu někteří připravili zajímavé hodiny, aktivity pro žáky k procvičení probíraného učiva nebo vysvětlovali i nové téma. Mnozí z nich pak uznali, že učit některé své spolužáky není jednoduché a přiznali, kolik času jim trvalo na svou hodinu se připravit.
Pilní učitelé se našli už ve čtvrtých třídách. Ve 4. A matematiku učili Anička Klikarová, Anežka Špačková a Zuzka Dušková, na tělesné výchově potrápili svalstvo spolužáků Šimon Ryba, Jenda Mádle a Denis Holub, přírodovědu učil Matěj Kubíček, Dominik Spejchal a Tomáš Vancl, český jazyk Kája Kűhnelová, Tereza Holečková a Kaťa Škopová, nakonec dvouhodinovou výtvarnou výchovu si připravili Anička Heřmanová a Matouš Flégr. Ve 4. B se také začalo matematikou, kterou své spolužáky učili Pája Jansová a Ivo Bačík,
na vlastivědu se připravil Kryštof Pýcha a Matěj Struna, tělesnou výchovu vedly Aneta Hýbnerová, Floortje Chrisstoffels a Adéla Ringlová, český jazyk nakonec Richard Kvášovský a Honza Just. Také 6. A měla nové učitele a to na matematiku Karolínu Bartošovou a Markétu Žižkovu, na zeměpis Káťu Kubíčkovou a Áďu Rutrlovou, český jazyk učily Dita Flídrová a Pája Žižková a anglický jazyk Sára Bernartová a Kryštof Karban v jedné skupině a Tonda Špaček a Šimon Janák ve druhé. Zeměpis v 6. B učil Honza Vancl, který pak s Pepou Hanzlíčkem vedl i hodiny výtvarné výchovy. V 8. třídě vysvětloval názvosloví oxidů Vašek Prouza a v 9. B opakovali učivo fyziky, konkrétně jadernou energii, učitelé Kryštof Polák a Filip Charvát.
Za pedagogický sbor tímto vyřizuji všem žákům – učitelům pochvalu za odvedenou práci a za rok si opět možná zopakujeme tento oblíbený den naruby. 

Žákovský parlament

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2021. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.