ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

Základní škola Podharť pokračuje v čerpání evropských finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V loňském školním roce získalo 20 pedagogických pracovníků v rámci výzvy č. 51 tablet, který jsou po sérii školení schopni využívat ve výuce.
Na konci školního roku jsme podali žádost na výzvu č. 56 a po přidání finančních prostředků Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsme se stali také úspěšnými žadateli. Obsahem této výzvy jsou jazykové pobyty v zahraničí jak pro žáky, tak i pro učitele. Tři naši učitelé se tedy mohou těšit na intenzivní jazykový kurz v Irsku, dvacet vybraných studentů se začátkem prosince vydá do Londýna, kde budou navštěvovat jazykovou školu.
Červencové vyhlášení další výzvy nás nepřekvapilo, a tak i ve výzvě č. 57 jsme se stali úspěšnými žadateli. Škola získá finanční prostředky pro vybavení školních dílen nebo na zlepšení jazykových dovedností žáků i pedagogů formou blended-learningu. I přes náročnou administraci všech projektů jsme za tyto zdroje rádi a snažíme se je využít na maximum. Uvidíme, jaké další projekty přinese nový Operační program Věda, výzkum, vzdělávání.

Mgr. Vojtěch Hulík

 

 

 
Základní škola Podharť byla úspěšná ve svých žádostech o dotační prostředky. Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získala hned tři dotace. V rámci Výzvy č. 51 „Dotkněme se budoucnosti“ 271.892 Kč na zakoupení 20 mobilních dotykových zařízení pro pedagogické pracovníky. V další Výzvě č. 56, v níž byla dotace zaměřena na „Podporu jazykového vzdělávání pedagogů a žáků“ škola obdržela 328.987 Kč na zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro 20 vybraných žáků a 2 pedagogů v Londýně ve Velké Británii a zahraniční intenzivní jazykový kurz pro 3 učitele anglického jazyka v Irsku. Posledním úspěchem v získávání mimorozpočtových financí bylo v rámci výzvy č. 57 „Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy“ obdržení 204.112 Kč na vybavení školních dílen, pro „Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků 8.369 Kč a na zlepšení jazykových dovedností žáků i pedagogů formou blended-learningu 112.808 Kč.
Celkem tedy škola během roku 2015 získá vlastní aktivitou více než 900.000 Kč pro rozvoj praktických dovedností žáků.

Mgr. Vaňková Edita, ředitelka školy

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2020. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.