ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Vážení rodiče a žáci,
na základě krizového opatření vlády dochází opět ke změnám v organizaci fungování školy.

Zakazuje se osobní přítomnost žáků základní školy ve škole, ve školním klubu a družině (krizové opatření vlády č. 200).

Probíhá povinná distanční výuka žáků 1.-9. tříd včetně on-line hodin dle stanoveného rozvrhu a dle pokynu jednotlivých vyučujících.
Materiály pro výuku je možno vyzvednout ve vestibulu školy každé pondělí od 7-16 hodin, úterý až pátek od 11-16 hodin.
Nadále je povolena přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání ve škole.

V tomto období nebude fungovat školní družina a školní klub.

Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky v distančním vzdělávání v čase 12:00–12:30 hod. první stupeň a 12:30-13:00 hod druhý stupeň. Žáci 1.-9. tříd mohou počítat s již objednanými obědy. V případě, že obědy nebudete chtít odebírat, je nutné si odhlásit na pondělí 1. 3. 2021 formou SMS na tel. 737506193 nejpozději do 7:30 hod ráno, dále dle potřeby a zájmu. Jídelna bude připravovat pouze jeden druh oběda.

Platí zpřísněná hygienická opatření. Ochrana úst a nosu chirurgickou rouškou nebo respirátor je povinná ve všech prostorách školy (mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. února 2021).

Vážení rodiče, v případě potřeby komunikujte se školou přes třídní učitele popřípadě s dalšími pedagogy zejména písemně prostřednictvím Bakalářů - Komens nebo e-mailem.

Mgr. Vaňková Edita, ředitelka školy

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2021. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.