ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ubytování

nabidka ubytovani

Nabízíme možnost ubytování o letních prázdninách. Více informací naleznete >> zde <<.

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 Stavební společnost Žižka, s. r. o.
Cukrárna a Kavárna u Pastvů

Alena Rozsívalová Prodej hraček

manželé Jizbovi

 

V dubnu žáci obou tříd naposledy navštívili chemické laboratoře v SŠIS, aby si ověřili své teoretické znalosti z chemie v praxi.

Žáci osmé třídy zjišťovali, jak se oxidy kovů rozpouštějí ve vodě při normální teplotě a při ohřívání, jak reagují s kyselinou chlorovodíkovou a octovou. Pozorovali reakce kovů se zředěnými a koncentrovanými kyselinami. Viděli účinky kyseliny sírové na organické látky. Naučili se určovat pH roztoků běžných látek pomocí indikátorového papírku. Sledovali barevné změny roztoků po přidání acidobazických indikátorů.

Žáci deváté třídy poznávali rozpustnost vybraných sacharidů ve vodě, rozlišovali redukující a neredukující sacharidy pomocí Fehlingova roztoku. Provedli pokus známý pod názvem „semaforů“, ve kterém viděli, že některé organické sloučeniny mají vzhledem ke své struktuře určitý barevný odstín, který se může za určitých podmínek změnit.

Naši osmáci se také účastnili Velikonočního chemického turnaje na SŠIS. Dvě družstva ve složení Aneta Sychrová, Michaela Zemková a Pavlína Jizbová, Ondřej Valášek, Filip Šturm a Filip Leder, soutěžili ve svých znalostech a dovednostech z chemie v konkurenci dalších čtrnácti družstev základních škol ze Dvora Králové a blízkého okolí.

Marta Mokrá, učitelka chemie

chem turnaj velikonoce 2014 1

chem turnaj velikonoce 2014 2

chem turnaj velikonoce 2014 3

chem turnaj velikonoce 2014 4

chem turnaj velikonoce 2014 5

chem turnaj velikonoce 2014 6

chem turnaj velikonoce 2014 - ocenění

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2017. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.