ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ubytování

nabidka ubytovani

Nabízíme možnost ubytování o letních prázdninách. Více informací naleznete >> zde <<.

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 Stavební společnost Žižka, s. r. o.
Cukrárna a Kavárna u Pastvů

Alena Rozsívalová Prodej hraček

manželé Jizbovi

 

Ve středu 26. června 2013 jsme se v tělocvičně rozloučili s našimi deváťáky, kteří dostanou poslední vysvědčení na naší škole.

Pěvecký sbor zazpíval, třeťáci své starší kolegy ozdobili vlastnoručně vyrobenými korály, prvňáčci přednesli básničku a zástupkyně žákovského parlamentu jim předaly stužky. S čerstvými absolventy naší školy se formálně rozloučila jejich třídní učitelka a ředitelka školy. Deváťáci prostřednictvím svých dvou zástupkyň zavzpomínali na své zdejší působení a promítli nám výběr fotografií ze svých školních let. V rámci této akce jsme se také loučili s sedmačkou Lucií Serbouskovou, která od září nastupuje na dvorské gymnázium.

Mgr. Marta Mokrá

 

Na konci školního roku jsme se s 9. třídou rozloučili poněkud netradičně. Kromě oficiálního předání pamětních listů na Radnici je čekalo ještě jedno loučení v prostředí naší školy. Žáci v parlamentu vymysleli stužkovací akci v tělocvičně, a proto se ve čtvrtek sešla celá škola v tělocvičně, abychom za doprovodu hudební školní skupiny pod vedením Mgr. Lukáše Pelce vyslechli loučení třídní paní učitelky a ředitelky školy i poděkování zástupců z 9. třídy učitelům. Nejmladší žáčci předali jako památku vyrobené dárečky, starší symbolicky své už bývalé spolužáky ostužkovali a pak již následovalo dojemné video třídy ze zážitků devítiletého školního života, které jim na památku vyrobil bývalý pan ředitel Mgr.Karel Fliegr a  při němž se nejednomu z nich leskly oči či bylo nutné zamáčknout i nějakou tu slzičku. Ale všechno jednou končí, aby jiné mohlo začít, a tak přejeme našim současným absolventům šťastný start do dalších let. Snad na nás budou rádi vzpomínat.

      Mgr. Stanislava Vojtíšková, ředitelka školy

 

Slavnostní rozloučení proběhlo za přítomnosti rodičů v obřadní síni Staré radnice. S žáky se rozloučil místostarosta města p. Kubica, vedoucí školského referátu MÚ, vedení základní školy a třídní učitelé.

09 1

09 2

09 3

09 4

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2017. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.